Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2009) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), ), Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava, Zagreb, 28. studenog 2018. izdala je suglasnost (KLASA: UP/I-460-02/19-01/310, URBROJ: 513-07-21-01-19-2 na pravila nagradne igre pod nazivom „online nagradna igra - Bebivita kviz“ u organizaciji trgovačkog društva  HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, Glina; za Ured prodaje i marketinga sa sjedištem u Zagrebu, XIII Podbrežje 26, Zagreb (OIB:66708005629).

PRAVILA NAGRADNE IGRE

"online nagradna igra – Bebivita kviz"

Članak 1

Priređivač

Nagradnu igru pod nazivom „Bebivita kviz“ organizira i provodi Priređivač: HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, Glina; za Ured prodaje i marketinga sa sjedištem u Zagrebu, XIII Podbrežje 26, Zagreb, OIB 66708005629 (u daljnjem tekstu: Priređivač)

Članak 2

Trajanje i svrha nagradne igre

Svrha online nagradne igre „Bebivita kviz’’ je promocija Bebivita proizvoda. Nagradna igra traje od 01.06.2019. godine do 31.12.2019. godine i ima 6 kola. 

Članak 3

Područje organiziranja i provođenja nagradne igre

Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske putem web stranice:  https://www.bebivita.hr

Članak 4 

Fond nagrada

Fond nagrada sastoji se: 6 kola x 3 jednako vrijedne nagrade.

Nagrada se sastoji od:

1 kom Bebivita majica,

1 kom Bebivita žličica,

1 kom Bebivita čaša,

1 kom Bebivita sok,

1 kom Bebivita kašica.

Pojedinačne vrijednosti nagrade iznosi: 55,00 kuna (pedeset i pet kuna i nula lipa).

Popis nagrada po danima izvlačenja dobitnika nagradne igre:

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 386,00 kn (tristo osamdeset i šest kuna i nula lipa) i na tu će vrijednost priređivač nagradne igre uplatiti 5% u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 5

Mehanika nagradne igre

A. Način sudjelovanja

Početkom svakog kola u razdoblju od 03.06.2019. do 04.11.2019. na web stranici www.bebivita.hr u rubrici: „Bebivita kviz“ biti će objavljena tri pitanja. Za svako pitanje biti će ponuđena tri odgovora od kojih je samo jedan odgovor točan. Na kraju pojedinog kola, od pristiglih prijava sa sva tri točna odgovora izvlače, izvlačiti će se tri dobitnika nagrada. 

Pravo sudjelovanja imaju svi građani (osim djelatnika: HiPP Croatia d.o.o. i članova njihove uže obitelji) s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji točno i u potpunosti ispune obrazac s osobnim podacima te uspješno u predviđenom vremenu odgovore na postavljena pitanja na web stranici: www.bebivita.hr, u razdoblju trajanja Bebivita kviza. Svaka osoba može sudjelovati u nagradnoj igri samo jednom u jednom kolu. 

Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri.

B. Izvlačenje nagrada

Svi zaprimljeni osobni podaci sudionika nagradne igre, zaprimljeni putem aplikacije na službenoj web stranici www.bebivita.hr spremaju se u jedinstvenu bazu podataka i sudjeluju u izvlačenju nagrada. 

U izvlačenju sudjeluju samo sudionici koji u potpunosti ispune obrazac s osobnim podacima te uspješno u predviđenom vremenu točno odgovore na sva tri postavljena pitanja na web stranici: www.bebivita.hr, u razdoblju trajanja Bebivita kviza.

Prijave zaprimljene izvan vremena održavanja „Bebivita kviza“ nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

 

Nagrade se izvlače putem računalne aplikacije za izvlačenje dobitnika pri čemu prva tri  izvučena dobitnika ostvaruju pravo na nagradu za određeno kolo.

Jednom izvučeni dobitnik gubi pravo sudjelovanja u daljnjem izvlačenju. Imena dobitnika bit će objavljena nakon izvlačenja na web stranici: www.bebivita.hr

U slučaju da je više nagrada nego sudionika, višak nagrada bit će prodan na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku 8 dana od obave rezultata nagradne igre „Bebivita kviz“.

C. Preuzimanje nagrada

Nagrade će se dobitnicima slati na kućnu adresu u roku od mjesec dana od objave dobitnika. Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, najkasnije 30 dana od objave.

Dobitnik nagrade, koji u roku iz ovog Članka ne preuzme svoju nagradu, bit će pismeno obaviješten o dobitku koji mora podići u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Priređivač ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s podizanjem nagrada.

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Članak 6 

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje prebivaju u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 7 

Odgovornost

Svi zahtjevi za nagradom su podložni provjeri od strane Priređivača. Zahtjevi zaprimljeni nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat će se nevažećim.

Članak 8

Sudionici/suglasnost s pravilima

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 9

Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i nepotpune prijave kao i netočni odgovori na pitanja nevažeće su i ne daju sudioniku pravo ni na kakvu nagradu.

Članak 10

Publicitet

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime, prezime, adresa, fotografija, telefonski broj, video materijal i sl. mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici su suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem maila, telefonskim pozivom u razdoblju trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

Članak 11

Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12

Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na Internet stranici www.bebivita.hr, a mogu se dobiti na uvid u prostorijama Priređivača.

Članak 13

Maloljetnici

Prema Zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika te ukoliko se slažu s Pravilima nagradne igre.

Članak 14

U slučaju spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15

Objava dobitnika

Dobitnici u nagradnoj igri bit će objavljeni, nakon završetka pojedinog kola, na internet stranicama: www.bebivita.hr i www.facebook.com/bebivita.hr dana

Članak 16

Prekid nagradne igre

Nagradna igra se može odgoditi ili prekinuti jedino u slučaju više sile te razloga izvan kontrole Priređivača.

Članak 17

Obrada podataka

Slanjem prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller Organizatora), može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Organizator će rukovati podacima prema standardima koje propisuje Zakon o čuvanju osobnih podataka.

Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa Zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.

Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime, prezime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Priređivač nagradne igre:

HiPP Croatia d.o.o.

Ulica kralja Zvonimra 1, Glina

Za ured

HiPP Croatia d.o.o.

Bebivita marketing

XIII Podbrežje

10 020 ZAGREB

Kontakt osoba: Željko Pirički

tel. 01/6593 790

fax. 01/6593 798

Zagreb, ?.05.2019.