Ovo je period naglašene mobilnosti, beba kreće u istraživanje!!! Vrijeme je za preventivne zahvate u kući: zažtitu utičnica, pohranu opasnih sadržaja van dosega djeteta, stabilizaciju komoda i polica, uklanjanje sitnih predmeta iz prostora.

Tjelesni razvoj:

Dojenče koje je s pet i pol mjeseci udvostručilo rodnu težinu dobiti će od 120-150 g tjedno jer sada niz čimbenika utječe na prirast.

Prirast ovisi o djetetovoj aktivnosti, prihvaćanju krute hrane, metabolizmu, konstituciji, načinu hranjenja.

Za praćenje dinamike tjelesnog razvoja uvijek treba pratiti i dinamiku rasta u visinu. Percentilne krivulje nam pomažu da ih lakže slijedimo. Neke bebe iznenade roditelje pojavom prvog zuba.

Mentalni razvoj:

Dijete pokazuje jaku privrženost ukućanima, posebno majci, dok prema stranim osobama iskazuje strah.

Beba reagira na pozivanje imenom, podiže ruke prema majci za podizanje, počinje razumijeti i zabranu NE!

Glasa se slogovima pa-pa, da-da, dok jede izrazom lica pokazuje koju hranu ne voli pa je izbacuje jezikom ili pljucka.

Motorički razvoj:

Dojenče je sve više ispruženo, osim rotacija trbuh, leđa i obrnuto, počinje se kretati kružnim okretom, a neka djeca se odguruju podlakticama kao da gmižu. Kreću u svim smjerovima.

Dijete baca predmete na pod, udara igračkom o podlogu, maše s njom po zraku - kažemo da istražuje taktilno-kinestetičke funkcije predmeta. Nemojte mu to braniti.

Ne posjedajte ga već pustite da se samostalno posjedne kada je za to spreman, a to je preko bočne obrane između sedam i osam mjeseci.

Prehrana:

Neka dojenčad tek sada pokazuje interes za žlicom i počinje uvođenje krute hrane. Dojenje se nastavlja, a usvajanjem obroka postupno će se prorijediti broj podoja.

Obroke treba rasporediti s razmacima od 3,5 do 4 sata a broj obroka u danu je šest do sedam, Ako je samo jedan na žlicu ostali su podoji ili dojanačko mlijeko. Dijete sada puno zrelije siše i mijenja tehniku sisanja sa žlice. Refleks izbacivanja hrane se sa sredine jezika pomiče na bazu jezika.

Igre s djecom:

  • Vrijeme je za još jednu provjeru svih igračaka koje je dijete do sada dobilo: one moraju biti perive, velike, bez oštrih rubova, nelomljive, (prevencija gutanja i otkidanja). Ostavite igračke koje svojom teksturom, zvukom ili bojom stimuliraju dijete na kretanje i istraživanje. Igračke koje se tresu, gnječe, okreću ili pritišću stimuliraju razvoj prstiju i šake, a igračke koje se kotrljaju kretanje
  • Igrajte se u vodi, u kadi ga stavite na ruku neka pliva, tuširajte se s njim tako da mu se voda slijeva niz lice.U kadu stavite igračke za vodu
  • Dajte mu da baca igračke ali neka one udaraju u različite podloge: parket, plastičnu podlogu, vani u pijesak, na lišće tako da se stvaraju različiti zvukovi

Najčešča pitanja u dobi od šest mjeseci:

  1. Treba li s početkom nadohrane kod dojenog djeteta uvesti vodu za piće

Kada se u prehranu djeteta uvodi kruta hrana mijenja se potreba za tekućinom. Voda pomaže sagorijevanju hrane i za početak će biti dovoljno ponuditi nekoliko žličica vode, a kasnije preporučamo da dijete počinje piti iz čaše (didaktički lončić). Naglasak je na VODI kao prvom i jedinom izboru za žeđ. Čajevi i sokovi zbog šećera povećavaju rizik nastanka karijesa i preuhranjenosti i ne preporučuju se.

  1. Treba li dijete u dobi od šest mjeseci učiti sjediti?

Ne preporuča se bebu učiti sjediti prije nego što to ona sama učini i kada za to bude spremna. Dojenče u dobi od šest mjeseci podiže gornji dio tijela uz siguran oslonac na dlanove i ispružene ruke.Težina tijela premješta se od trbuha prema zdjelici. Dijete još nema zrele bočne obrane i dolazi do velikog opterećenja zdjelice.

 

Diana Puževski, dr. med., spec. pedijatar